boční přepadová komora

přepad řešený boční komorou, výřez na boční stěně akvária je proveden na CNC stroji